top of page

ProVoet en ProCert

ProVoet is een landelijke brancheorganisatie die de beroepsbelangen van haar leden behartigt. Daarnaast zetten zij zich in om de kwaliteit van de voetverzorging in het algemeen en het beroep van pedicure in het bijzonder te bevorderen.
Heel veel Nederlanders, zowel vrouwen als mannen, maken geregeld gebruik van een pedicure. Door te kiezen voor een Provoet lid weet u zeker dat de pedicure een erkende opleiding met goed gevolg heeft afgerond, en kunt u verzekerd zijn van professionele voetverzorging.

Het KwaliteitsRegister voor Pedicures is een open systeem waarmee ProCERT de behaalde kennis en kunde van geregistreerde pedicures inzichtelijk maakt. Pedicures die voldoen aan de eisen kunnen zich registreren in het KRP. Zij beschikken over de benodigde kennis om in aanmerking te komen voor een vergoeding door zorgverzekeraars. En verplichten zich door de registratie tot het behalen van voldoende accreditatiepunten door het volgen van relevante op- en bijscholingen.

bottom of page